Adres: 25-133 Kielce, ul. Rajtarska 47   Telefon: 576-544-990

            

Jesteś tutaj: Strona główna

WZOROWA GMINA TO SUKCES

"Wzorowa Gmina" to najlepszy w Polsce konkurs dla samorzadów miejskich i wiejskich

WZOROWA GMINA to znak firmowy będący rozpoznawalnym symbolem prawidłowego zarządzania, wykorzystania Funduszy Unijnych, Środków Zewnętrznych oraz dotacji centralnych. To także powód do dumy dla mieszkańców, którzy żyjąc w mieście lub gminie nagrodzonej Tytułem "Wzorowa Gmina", mogą być pewni, że jest to jeden z najlepszych samorządów w Polsce. Jednak aby otrzymać nagrodę i Tytuł, trzeba przejść długą drogę. Po pierwsze władze samorządowe muszą dbać o mieszkańców - poprzez szereg inwestycji związanych z poprawą infrastruktury, budową placówek kultury i oświaty. Po drugie musi być prowadzona wzorowa współpraca z przedsiębiorcami, którzy gwarantują stałe miejsca pracy. Po trzecie trzeba mieś pomysł i doceniać inicjatywy lokalne oraz dbać o służbę zdrowia czy straż pożarną, które gwarantują poczucie bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.  

LAUREACI  KONKURSU

 

WZOROWA GMINA 2024

WZOROWA GMINA 2024

Na tej stronie poznacie Państwo Pierwszych laureatów w nowej formule konkursu "Wzorowa Gmina 2024". To Laureaci Złotej siódemki samorzadów województwa Świetokrzyskiego  Nagrody wręczone zostały w Sali Bursztynowej eksklusywnegio hotelu "Willa Heueta" w  Kielcach

WZOROWA GMINA 2023

WZOROWA GMINA 2023

W roku 2023 zrealizowaliśmy Konkurs w Województwie Dolnośląskim. Nagrodzone zostało 15 samozrądów. Laureatów przedstawiamy w wersji materiałów video. Bylo też jedno wyróznienie specjalne. Otrzymała je Gmina Piekoszow z woj. Świętokrzyskiego. 

WZOROWA GMINA 2018

WZOROWA GMINA 2018

W 2018 roku zorganizowano trzy Gale Finałowe w trzech różnych Regionach: Śląskim, Lubuskim oraz Świętokrzyskim. Nad imprezą Honorowy Patronat objęli Marszałkowie Województw. 

WZOROWA GMINA 2017

WZOROWA GMINA 2017

Rok 2017 byl niezwykle udany dla Polskich Samorządów. Zakończono wiele projektów poprawiajacych życie mieszkańców. Przy współpracy Życia Regionów zorganizowano 3 Gale Wzorowych w województwach: Podlaskim, Dolnośląskim i Podkarpackim.

WZOROWA GMINA 2019

WZOROWA GMINA 2019

Prezentujemy Laureatów Konkursu "Wzorowa Gmina" z roku 2019-ego. W roku 2020-tym, ze względu na Pandemię Koronawirusa Konkursu "Wzorowa Gmina" nie przeprowadzono. Prezentujemy więc najlepszych w Aglomeracji Warszawskiej i Lodzkiej oraz Wyróżnienie specjalne dla Miasta Grybow w Małopolsce.

WZOROWA GMINA 2016

WZOROWA GMINA 2016

W 2016 roku przy współpracy Życia Regionów zorganizowano 3 Gale Wzorowych w województwach: Łódzkim, Małopolskim oraz Warmińsko-Mazurskim

WZOROWA GMINA 2015

WZOROWA GMINA 2015

Na tej stronie poznacie Państwo pierwszych laureatów w konkursie "Wzorowa Gmina". Nagrody wręczone zostały w Targach Kielce dla dwunastu samorządów z Województwa Świętokrzyskiego.

O KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs "Wzorowa Gmina" organizowany jest przy współpracy Forum Ekspertów. Przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie i docenienie ogromnej roli, jaką w codziennym życiu każdego z nas odgrywają Polskie samorządy.   

Konkurs daje możliwość zaprezentowania oraz nagrodzenia najlepszych gmin i samorządów miejsko-gminnych, które dzięki zrealizowanym Projektom można stawiać za wzór dla innych. Pierwsze nagrody wręczono w 2015 roku, a tytułem "Wzorowa Gmina" nagrodzone zostały samorządy z Województwa Świętokrzyskiego. Od tamtego czasu kilka razy w roku realizowano Projekt w poszczególnych Regionach Polski, uwzględniając nominacje przekazywane do Organizatora Konkursu przez Urzędy Marszałkowskie. Obecna formuła Konkursu jest inna. Nagradzany jest jeden samorząd z kazdego województwa. Tytuły Liderów przyznawane są w różnych kategoriach, związanych z najważniejszymi dziedzinami życia społecznego, jakimi są m.in: Gospodarka, Zdrowie, Edukacja, Współpraca Zagraniczna, Kultura, Sport czy Infrastruktura. Szczegóły oraz zasady przystąpienia do Konkursu opisane są w zakładce Regulamin konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU

Wzorowa Gmina to 
symbol sukcesu

Nagrodzone samorządy to 
przykład w jaki sposób można 
wykorzystywać mozliwości Rozwoju 
by odnosić sukces

Wzorowa Gmina to gwarancja
Udanej Współpracy

Nagrodzone samorządy to przykład, 
w jaki sposób współpracować 
z mieszkańcami, przedsiębiorcami i 
organizacjami pozytku bublicznego

Wzorowa gmina to znakomita
promocja w mediach

Nagrodzony samorząd w doskonały
sposób potrafi  prezentować 
osiagniecia w mediach
lokalnych i ogólnopolskich

Wzorowa Gmina to pewne
i tylko dobre decyzje

Nagrodzone samorządy to przykład
w jaki sposób mozna podejmować
dobre, służace wszystkim decyzje

Wzorowa Gmina to 
dobre słowo na początek dnia

Nagrodzone Samorządy to
miejsce do dobrego mieszkania
gdzie każdy dzień wita się z uśmiechem

Wzorowa Gmina to Raj
dla młodych ludzi

Nagrodzone samorządy stwarzają
doskonałe warunki dla
lepszego życia i wychowania,
zadowolając młodych ludzi

Wzorowa Gmina to prawo
i demokracja 

Nagrodzone samorządy wprowadzają
prawo lokalne zgodne z wytycznymi 
Unii Europejskiej

Wzorowa Gmina to przestrzeń dla Rozwoju

Nagrodzone samorządy dysponują
terenami inwestycyjnymi dla
przedsiębiorców z kraju i zagranicy