Adres: 25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 10 lik.206   Telefon: 41-341-52-82, 883-000-354

           

Jesteś tutaj: Strona główna

WZOROWA GMINA TO SUKCES

"Wzorowa Gmina" to najlepszy w Polsce konkurs dla samorzadów miejskich i wiejskich

WZOROWA GMINA to znak firmowy będacy rozpoznawalnym symbolem prawidłowego zarządzania, wykorzystania Funduszy Unijnych, Środków Zewnetrznych oraz dotacji centralnych. To także powód do dumy dla mieszkańców, którzy żyjąc w mieście lub gminie nagrodzonej Tytułem "Wzorowa Gmina", mogą być pewni, że  jest to jeden z najlepszych samorządów w Polsce. Jednak aby otrzymać nagrodę i Tytuł, trzeba przejść długą drogę. Po pierwsze władze samorządowe muszą dbać o mieszkańców - poprzez szereg inwestycji związanych z poprawą infrastruktury, budową placówek kultury i oświaty. Po drugie musi być prowadzona wzorowa współpraca z przedsiębioracami, którzy gwarantują stałe miejsca pracy. Po trzecie trzeba mieś pomysł i doceniać inicjatywy lokalne oraz dbać o słuzbę zdrowia czy straż pożarną, które gwarantuja poczucie bezpieczeństwa, niezbedne do prawidlowego funkcjonowania.  

LAUREACI  KONKURSU

 

WZOROWA GMINA 2019

WZOROWA GMINA 2019

Na tej stronie poznają państwo Laureatów Konkursu "Wzorowa Gmina" w 2019 roku.
W roku 2020-tym, ze względu na Pandemię Koronawirusa Konkursu "Wzorowa Gmina" nie przeprowadzono.

WZOROWA GMINA 2021

WZOROWA GMINA 2021

Które z polskich samorządów zostaną nagrodzone tym razem? Kto dołaczy do grona najlepszych w 2021 roku? O Kim będą przygotowywane filmy? Odpowieź na Gali Wzorowych
Do zonaczenia w Warszawie w marcu 2021 r. 

WZOROWA GMINA 2018

WZOROWA GMINA 2018

W 2018 roku zorganizowano trzy Gale Finałowe w trzech róznych Regionach: Śląskim, Lubuskim oraz Świętokrzyskim. Nad imprezą Honorowy Patronat objęli Marszałkowie Województw. 

O KONKURSIE

Ogólnopolski Konkurs "Wzorowa Gmina" organizowany jest przy współpracy Forum Ekspertów raz do roku. Przedsięwzięcie ma na celu podkreslenie i docenienie ogromnej roli, jaką w codziennym życiu kazdego z nas odgrywają Polskie samorządy.   

Konkurs daje możliwośc zaprezentowania oraz nagrodzenia najlepszych miast i gmmin, które dzięki zrealizowanym Projektom można stawiać za wzór dla innych. Pierwsze nagrody wręczono w 2015 roku, a tytułem "Wzorowa Gmina" nagrodzone zostały samorządy z Województwa Świętokrzyskiego. Od tamtego czasu kilka razy w roku realizowano Projekt w poszcegolnych Regionach Polski, uwzględniając nominacje przekazywane do Organizatora Konkursu przez Urzędy Marszałkowskie.  Tytuły Liderów przyznawane są w różnych kategoriach, związanych z najwazniejszymi dziedzinami życia społecznego, jakimi są m.in: Gospodarka, Zdrowie, Edukacja, Współpraca Zagraniczna, Kultura, Sport czy Infrastruktura. Szczegóły oraz zasady przystapienia do Konkursu opisane sa w zakładce Regulamin konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU

Wzorowa Gmina to przestrzeń dla Rozwoju

Nagrodzone samorządy dysponują
terenami inwestycyjnymi dla
przedsiębiorców z kraju i zagranicy

Wzorowa Gmina to gwarancja
Udanej Współpracy

Nagrodzone samorządy to przykład, 
w jaki sposób współpracować 
z mieszkańcami, przedsiębiorcami i 
organizacjami pozytku bublicznego

Wzorowa gmina to znakomita
promocja w mediach

Nagrodzony samorząd w doskonały
sposób potrafi  prezentować 
osiagniecia w mediach
lokalnych i ogólnopolskich

Wzorowa Gmina to pewne
i tylko dobre decyzje

Nagrodzone samorządy to przykład
w jaki sposób mozna podejmować
dobre, służace wszystkim decyzje

Wzorowa Gmina to 
dobre słowo na początek dnia

Nagrodzone Samorządy to
miejsce do dobrego mieszkania
gdzie każdy dzień wita się z uśmiechem

Wzorowa Gmina to Raj
dla młodych ludzi

Nagrodzone samorządy stwarzają
doskonałe warunki dla
lepszego życia i wychowania,
zadowolając młodych ludzi

Wzorowa Gmina to prawo
i demokracja 

Nagrodzone samorządy wprowadzają
prawo lokalne zgodne z wytycznymi 
Unii Europejskiej

Wzorowa Gmina to 
symbol sukcesu

Nagrodzone samorządy to 
przykład w jaki sposób można 
wykorzystywać mozliwości Rozwoju 
by odnosić sukces