Adres: 25-133 Kielce, ul. Rajtarska 47   Telefon: 576-544-990

            

Jesteś tutaj: REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU WZOROWA GMINA

W tej zakładce znajdą Państwo krótki opis Konkursu "Wzorowa Gmina" oraz korzyści płynące z przystąpienia do rywalizacji. Znajdują się tu także zapisane w formacie PDF dokumenty niezbedne do prawidłowego zgłoszenia samorządu oraz szczegółowy Regulamin Konkursu. Dokumenty mozna pobrać zjeżdżając kursorem na dół strony. 

 Konkurs "Wzorowa Gmina" jest jednym z najbardziej prestiżowych Projektów, skierowanych do Polskich samorządów. Realizowany od wielu lat - skupia się przede wszystkim na zaprezentowaniu osiągnięć, w najważniejszych dla rozwoju dziedzinach życia społecznego. Kapituła Konkursu za każdym razem przyznaje także specjalny Tytuł Wzorowego Samorządowca. Miasta i Gminy wytypowane przez Forum Ekspertów mogą starać się o Tytuł Lidera w kilku kategoriach, ale w przypadku pozytywnej oceny - nagrodzone zostaną tylko w jednej z nich. Wszystkich Laureatów - o ile Kapituła Konkursu nie zdecyduje inaczej - jest szesnastu, po jednym samorządzie z poszczególnych województw Polski. Przyznane Tytuły nie dublują się, a każdy z Laureatów może posługiwać się widocznym na zdjęciu zastrzeżonym znakiem "Wzorowa Gmina" przez okres trzech lat. Laureaci są prezentowani na stronie głównej Konkusu "WZOROWA GMINA", a przyznane Certyfikaty - wraz z numerami i herbami gmin -  dostępne są w zakładce Certyfikaty.  


NAGRODĘ WZOROWA GMINA ODBIERA PREZYDENT KRAKOWA prof. JACEK MAJCHROWSKI Na zdjęciu: prof. Jacek Majchrowski Prezydent Krakowa odbiera gratulacje od Redaktora Naczelnego Życia Regionów Artura Świtonia

Nagrody jakie otrzymują Laureaci w ramach Konkursu "Wzorowa Gmina" to m.in. zaprezentowana na zdjęciu Statuetka Zwycięzcy. "Monumentalna rzeźba artystyczna mająca blisko 50 cm wysokości inspirowana jest widokiem Mistrzów Olimpijskich, którzy bardzo często po zwycięstwie biorą w obie ręce flagę narodową i trzymając ją nad głowa dokonują rundy honorowej przed publicznością. Oni są wówczas uznawani za wzór pracy i konsekwencje w działaniu, stąd pomysł i inspiracja" - stwierdza Dyrektor Konkursu "Wzorowa Gmina" Redaktor Naczelny "Życia Regionów" Artur Świtoń. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma także pamiątkowy Certyfikat wydany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim, potwierdzający przyznanie Tytułu. Na Certyfikacie będzie wskazanie w jakiej kategorii nagrodzone Miasto Lub Gmina zostało Liderem.

Statuetki Wzorowa Gmina Na zdjęciu: Statuetki Zwycięzcy czekaja na Laureatów

Do Konkursu Wzorowa Gmina trafić można na kilka sposobów. Najczęściej Nominacja do Konkursu jest konsekwencją obrad Forum Ekspertów, które decyduje o wytypowaniu do nagrody kilku samorządów z poszczególnych Regionów Polski. Zgłoszenie może nadejść także z Urzędów Marszałkowskich, które często współpracują z Organizatorem. Ostatnią dopuszczoną w Regulaminie formą uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia przez samorząd, który podejmie decyzje o przystąpieniu do rywalizacji z innymi. 

Laureaci Konkursu wspólnie pozują do zdjęcia
Na zdjęciu: Laureaci Konkursu podczas pamiatkowej sesji fotograficznej

Co trzeba zrobić aby otrzymać Tytuł Wzorowa Gmina.:

  • Wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać na adres Organizatora Konkursu.
  • Uzupełnić wg wzoru specjalną Ankietę Zgłoszeniową.
  • Przesłać materiał zdjęciowy lub film, potwierdzajacy opisane w Ankiecie Projekty.
  • Czekać na decyzję Członków Forum Ekspertów, którzy dokonają wnikliwej analizy nadesłanych materiałów i zadecydują o przyznaniu lub nieprzyznaniu Tytułu "Wzorowa Gmina".


Na zdjęciu: Gale Wzorowych maja zawsze bardzo bogatą oprawe artystyczną. We Wroclawiu towarzyszył nam "Big Band Dobczyce"

O decyzji Kapituły Konkursu - każde ze zgłoszonych do rywalizacji samorządów dowie się otrzymując Wyciąg z Obrad Kapituły Konkursu. Dokument ten wraz z uzasadnieniem będzie przesyłany drogą elektroniczną. W przypadku pozytywnej decyzji Kapituły Konkursu - Organizator czyli Spółka Wzorowi Polska - rozpocznie realizację Kampanii Promocyjnej, szczegółowo opisanej na Karcie Zgłoszeniowej. Zrealizowane  w tym czasie produkcje oraz przygotowane materiały wydawnicze mają na celu m. in. Wzorowe przedstawienie nagrodzonego samorządu na Uroczystej Gali oraz zaprezentowanie Laureatów w mediach społecznościowych i na stronach Konkursu.  

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN KONKURSU WZOROWA GMINA 2024

KARTA ZGŁOSZENIOWA 2024

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU